Členovia

Členovia našej organizácie

V prípade, že máte záujem stať sa jedným z našich členov navštívte tento odkaz.

Arcidiecézna charita Košice

Bočná 2
040 01
Košice

Liečebňa Sv. Františka

Krásna 22
821 05
Bratislava

Mobilný hospic Sv. Lujza, n.o.

Ambulancia všeobecného lekára
SNP 2
972 51 Handlová

=

Hospic Harmónia

Hlavná 97/94
07633
Slovenské Nové Mesto

=

Nadácia Jozefa Murgaša

Čajakova 28
831 01
Bratislava-Nové Mesto

=

Dom Rafael, n.o.

Kutlíkova 15
851 02
Bratislava

Hospic Sv. Františka z Assisi

Slovenská 11
941 11
Palárikovo

Hospic Milosrdných sestier

Súvoz 739
911 01
Trenčín

Bližšie informácie o členoch

Hospic Milosrdných sestier

O nás

Hospic Milosdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu choroby, zomierajúcim. Je miestom, kde sa snažíme vytvoriť domov, v ktorom bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije čo možno najväčšiu mieru prijatia a láskavej starostlivosti.

Našim spoločným cielom je zmierňovať utrpenie pacienta, rešpektovať jeho dôstojnosť a sprevádzať pacienta a jeho rodinu.

Kapacita hospicu: 24 hospicových lôžok v jedno a dvojposteľových izbách

Kontakt

adresa:  Trenčín, Súvoz 739, 911 01

e-mail:   HospicTN@satmarky.sk

web:  www.hospic.satmarky.sk
facebook: www.facebook.com/hospic

telefón: 0918 606 261